<wbr id="qvzcq"></wbr>

<wbr id="qvzcq"><ins id="qvzcq"><progress id="qvzcq"></progress></ins></wbr>

<wbr id="qvzcq"><ins id="qvzcq"><progress id="qvzcq"></progress></ins></wbr>

<xmp id="qvzcq"></xmp><wbr id="qvzcq"><ins id="qvzcq"></ins></wbr>

<xmp id="qvzcq"></xmp>

當前位置:

首頁 > 品味桂林 >桂林歷史 >廣西桂林歷史

廣西桂林歷史

當前位置:首頁 > 品味桂林 >桂林歷史 >


海上有蓬萊瀛洲,無非神話,嶺南有人間仙境,此乃現實。斯地也,北以五嶺崇巒為屏,南以桂柳運河為襟,東南連蒼梧之沃野,西北以三江為芳鄰。千峰環野立,一水抱城流。杜甫遙聞,賦詩盛贊“五嶺皆炎熱,宜人獨桂林?!惫鹆?,古為百越地,戰國屬楚,秦時屬桂林郡地。公元前113年,西漢置始安縣,治所在今桂林。公元265年,吳國設始安郡,郡、縣治所都在今桂林。南朝改為桂州,宋改為靜江府,此后成為廣西政治、經濟、文化中心。元改為靖江路,明、清稱為桂林府。1911年桂林為廣西省會,次年省會遷南寧,臨桂縣改為桂林縣。1940年設桂林市至今。自宋以來,桂林一直享有“山水甲天下”之美譽。

91在线精品观看网

<wbr id="qvzcq"></wbr>

<wbr id="qvzcq"><ins id="qvzcq"><progress id="qvzcq"></progress></ins></wbr>

<wbr id="qvzcq"><ins id="qvzcq"><progress id="qvzcq"></progress></ins></wbr>

<xmp id="qvzcq"></xmp><wbr id="qvzcq"><ins id="qvzcq"></ins></wbr>

<xmp id="qvzcq"></xmp>